Tűzvédelmi szakértői, tervezői tevékenység


A jogszabályi előírások a tűzvédelem területén egyre többször megkövetelik a tűzvédelmi szakértői, tervezői jogosultságot (tűzvédelmi tervfejezet, TMMK, stb.), valamint a tervezői felelősség növekedése is abba az irányba tereli a szakmagyakorlókat, felhasználókat, hogy megfelelő végzettségű és gyakorlattal rendelkező, meglévő ismereteiket fejlesztő tűzvédelmi szakértőkkel, tervezőkkel végeztessék el a szakterületi feladatokat.

Nem elég egy épület esetében csak a használati szabályokkal tisztában lenni, az átalakítások során fel kell tudni mérni a meglévő állapotot és meg kell határozni a betartandó szabályokat.

A tervek megvalósítása során többször tapasztalták ügyfeleink, hogy a legalaposabb előkészítés esetén is felmerülhetnek azonnali választ igénylő helyzetek, ezért érdemes a tervezői művezetést a tűzvédelem területére is kiterjeszteni, hiszen ebben az esetben nem kell szakembert vadászni a megoldásért.

A nagyobb tervezőirodák, építőipari vállalatok többször is igényelték már tőlünk, hogy adott tűzvédelmi szakterületről összefoglaló előadásokat, szakmai napokat tartsunk, ahol a gyakorlati kérdések megvitatására vállalat-specifikusan van lehetőség.

A tűzvédelmi szakértői, tervezői tevékenységünk során elvégezzük:

  • Építész tervek tűzvédelmi tervfejezeteinek (tűzvédelmi műszaki leírás) elkészítését.
  • Építész tűzvédelmi szakértői tevékenységet (külön szakértői vizsgához kötött).
  • Teljes körű szaktanácsadást az elképzelések felmerülésétől, engedélyeztetéstől (hatósági ügyintézést beleértve) a használatbavételig.
  • Eltérési ügyek lebonyolítását.
  • Tervezői művezetést a kivitelezések során.
  • Nagy létszámú rendezvények kiürítési számításainak, menekülési terveinek kidolgozását.
  • Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv készítését.
  • Tűzvédelmi konferenciák, szakmai napok megtartását, rendezését, szervezését.
  • Szakcikkek, ismeretterjesztő anyagok készítése.