Tűzvédelem

 

Cégünk vállalja a gazdasági vállalkozás/intézmény tűzvédelmi feladatainak teljes körű ellátását.

A tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységünk során elvégezzük:
 • A jogszabályok előírásainak megfelelően a gazdasági vállalkozás/intézmény
  meglévő Tűzvédelmi Szabályzatának felülvizsgálatát, szükség szerint kiegészítését és új szabályzat elkészítését.
 • Az objektum Tűzriadó Tervének elkészítését és gyakoroltatását.
 • A tűzmegelőzési tevékenységet elősegítő kockázati felmérést.
 • Tűzvédelmi eszközök jogszabály szerinti karbantartását.
 • Tűzvédelmi oktatások, tűzoltási gyakorlatok, bemutatók szervezését.
   

Tűzvédelmi, szervező és irányító munkája során cégünk garanciát vállal arra, hogy a gazdasági vállalkozás/intézmény működési területén – általunk is megismerten - végzett tevékenység feltételeinél felhívja a figyelmet a helyes gyakorlatokra, hogy azok mindenkor megfeleljenek a tűzvédelmi előírások követelményeinek.

A tűzvédelmi feladatok végrehajtása érdekében Társaságunk éves munka, ellenőrzési és végrehajtási tervet dolgoz ki. Rendszeres tűzmegelőzési bejárásokat hajt végre, folyamatosan és rendszeresen vizsgálja a tűzvédelmi eszközök működőképességének és használhatóságának színvonalát.
A tűzvédelmi eszközök vonatkozásában elsőbbséget élveznek a környezetvédelmi előírások.

Megszervezi és végrehajtja a tűzvédelmi jelzőrendszerek ellenőrzését, karbantartását, meghibásodás esetén javítását, gondoskodik e berendezések jogszabályokban előírt cseréjéről is.

Tevékenységéről időszakos összefoglaló értékelő-elemző jelentést ír, javaslatokat dolgoz ki a szükséges változtatásokra és fejlesztésekre.

A FireCAD Kft. igény szerint felülvizsgálja a tűzvédelmi feladatokkal összefüggő dokumentumokat, a joganyag vagy a szervezet változása esetén azokat átdolgozza, és tartalmukból továbbképzéseket szervez és tart.

Igény esetén tűzriadó vagy tűzoltási gyakorlatokat szervezünk, amelyek során a munkatársak gyakorlati tapasztalatokat szereznek a menekülés, mentés, tűzoltás alapfeladataiból.
 

Dokumentumok

 • Tűzvédelmi szabályzatok, tűzriadó tervek és ezek rajzi dokumentációinak készítése.
 • Tűzvédelmi oktatási tematika kidolgozása.
 • Tűzriadó gyakorlatok jegyzőkönyveinek elkészítése.
 • Erősáramú és villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése.
 • Tűzvédelmi eszközök, berendezések felülvizsgálati jegyzőkönyveinek rendszerezése.
 • Hatósági és belső ellenőrzések dokumentációinak vezetése.