Munkavédelem

 

Cégünk vállalja a gazdasági vállalkozás/intézmény munkavédelmi feladatainak teljes körű ellátását.

A munkavédelemmel és munkabiztonsággal kapcsolatos tevékenységünk során elvégezzük:
 • Az adott gazdasági társaság irányítási és szervezeti rendszerének átvilágítását, ezen belül, a cég szervezeti felépítésének célkitűzéseinek, szabályozásainak, tevékenységének és folyamatainak értékelését, valamint az egyes területek feladatainak, hatáskör kapcsolódási pontjainak rögzítését és felülvizsgálatát (rendszer auditálás).
 • A szervezett munkavégzés során érintett területek bejárását.
 • A technológiai folyamatok vizsgálatát.
 • Az eljárások és munkafolyamatok biztonsági követelményeinek ellenőrzését.
 • A munkaeszközök és munkahelyek állapotának vizsgálatát.
 • A munkahelyek és a hatósági felügyelet alá nem tartozó munkaeszközök állapotát.

Munkavédelemmel és munkabiztonsággal kapcsolatos tevékenységünk során az elvégzett elemzések és becslések magukban foglalják:
 • a veszélyek azonosítását,
 • a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések lehetőségének feltárását,
 • a kockázati tényezők értékelését,
 • a kapcsolódó gépészeti, villamos és energiarendszerek elemzését,
 • az állapotfelmérést és a kockázatbecsléshez szükséges vizsgálatokat,
 • az elemzések során nyert adatok összegyűjtését, rendszerezését
 • a feltételezett események hatásának, következményének, valószínűségének vizsgálatát,
 • az üzemen belüli kockázatok nagyságának becslését is.A munkavédelmi, munkabiztonsági elemzésünk értékeli az adott munkahelyek, munkaeszközök, munkatevékenységek, munkafolyamatok követelménynek való megfelelősségét.


A meglevő munkavédelmi oktatási programot értékeljük és a jogszabályokban előírt, a szabványoknak is megfelelő oktatási, képzési programot dolgozunk ki, illetve megszervezzük a munkavédelmi oktatást.

Kidolgozzuk az adott Cég munkavédelmi programját, célkitűzéseit és annak elfogadása esetén gondoskodunk azok megvalósításáról.

A kockázatértékelés tapasztalataira támaszkodva kidolgozzuk és korszerűsítjük a gazdasági vállalkozások belső munkavédelmi szabályrendszerét és olyan szabályozási rendszert alakítunk ki, amely alkalmas a jogszabályok és szervezeti változások naprakész követésére.

Dokumentált eljárást alakítunk ki és vezetünk be a munkavédelmet érintő beszerzések területén, összhangban az adott Cég minőségbiztosítási rendszerével.

Kivizsgáljuk a vállalkozás/intézmény munkatársainak munkabaleseteit.

Képviseljük a hatóságok, szakhatóságok eljárásaiban az adott szervezet munkavédelmi érdekeit.


Dokumentumok

 • Munkavédelmi szabályzatok készítése az egyéb hozzá tartozó dokumentációkat is beleértve, mint pl.: egyéni védőeszköz kiadási rend, veszélyességi besorolás, stb.
 • A területen folytatott tevékenységek munkavédelmi kockázatainak felmérése, és értékelése, ezek írásbeli rögzítése.
 • A megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása.
 • Munkavédelmi oktatási tematika kidolgozása visszaellenőrzésre alkalmas kérdéssorral.
 • Munkabaleseti jegyzőkönyv készítése.
 • Érintésvédelmi felülvizsgálatok jegyzőkönyveinek készítése.